04.01 - 11.30
Balatonfüred
01.01 - 12.31
Zalakaros
01.01 - 12.31
Balatonfüred
05.01 - 12.31
Zalakaros
05.31 - 08.31
Vonyarcvashegy
01.01 - 12.31
Zalakaros
06.16 - 09.01
Alsóörs
05.01 - 10.01
Zalakaros